Pekarna 2001
Monday, June 20, 2005
 
Prvi korak k sanaciji
Delo, Sre 05.11.2003

Pripravljen ureditveni načrt za obnovo kompleksa mariborske Pekarne – Terminski plani in finančni viri še nedorečeni

Maribor – Neurejen položaj kulturnega centra Pekarna Magdalenska mreža, nekakšne mariborske različice ljubljanske Metelkove, se vleče že vse od odhoda JLA, položaj pa se ni veliko izboljšal niti po dogovoru med mestom Maribor in ministrstvom za obrambo, po katerem je pred dvema letoma na podlagi kompenzacije mesto center prevzelo. Prvi korak k sanaciji dotrajanih objektov pomeni predlog ureditvenega načrta, ki ga je obravnaval mestni svet, vendar gre za dolgoročni načrt, finančni viri pa še niso definirani.
Načrt predvideva bodisi obnovitev in dograditev objektov ali porušitev in novogradnjo, po optimalni različici pa bi Pekarna s tem pridobila še enkrat toliko uporabnih površin, kot jih premore sedaj. Terminski roki – po najbolj optimistični varianti bi lahko dela končali v petih letih – in način financiranja še niso določeni, saj bo projekt izpeljan na podlagi javnega razpisa, nedvomno pa gre za precejšnji denar, saj naj bi zgolj za prvo fazo komunalne ureditve potrebovali okoli trideset milijonov tolarjev, kar pomeni, da bo treba poleg sredstev lokalnih skupnosti in države denar zagotoviti tudi iz programov Evropske unije.
Po besedah direktorja Pekarne Boruta Wenzla so s prostovoljnim delom zasilno uredili najbolj pereče probleme, tudi upoštevanje standardov požarne zaščite. Za kaj več ni denarja, saj tudi ni pravega upravitelja kompleksa oziroma to vlogo po sili razmer opravljajo kar sami. Z denarjem sponzorjev in prostovoljnim delom jim je tudi uspelo obnoviti osrednjo dvorano Gustaf, kjer se v zimskih mesecih edino lahko odvijajo njihove dejavnosti; v drugih objektih ni ogrevanja in ga zaradi pomankljive izolacije tudi nima smisla instalirati, medtem ko so v upravni stavbi prostore prisiljeni ogrevati z elektriko, kar pa pomeni precejšen strošek glede na njihov proračun.
Z ureditvijo infrastrukture upajo tudi na ureditev statusa –- ena od možnosti bi bila združitev z mariborskim kulturnim centrom (MKC), ki že ima status javnega zavoda in bi lahko prevzel upraviteljske pristojnosti – ter financiranja. Zdaj približno polovico potrebnega denarja dobijo od države, dvanajst odstotkov od mesta, skoraj štirideset odstotkov denarja pa predstavljajo lastni viri in prispevki sponzorjev in donatorjev.
Peter Rak
Tuesday, December 18, 2001
 
Pekarna bo postala mariborska last
Delo, Tor 18.12.2001

V zameno bodo notranjemu ministrstvu odstopili površine ob postaji prometne policije

Maribor – Po dolgih letih nam je uspelo razrešiti problematiko nekdanje vojašnice pri Magdalenskem parku, kjer je sedaj zavod Pekarna, je po delovnem obisku ministra za notranje zadeve Rada Bohinca povedal mariborski župan Boris Sovič.Nekdanji vojaški objekti, ki so namenjeni alternativni kulturi, so last notranjega ministrstva, že dalj časa pa so potekali pogovori, da bi jih na podlagi zamenjave premoženja dobila mariborska občina. Nerešena premoženjsko-pravna vprašanja so onemogočala kakršnekoli naložbe, sedaj pa bodo po besedah Borisa Soviča z rešitvijo teh vprašanj »lahko sprejeli ustrezne prostorske akte in začeli pripravljati projekt za ureditev tega območja.« Mariborski župan je pojasnil, da bodo v zameno za Pekarno notranjemu ministrstvu odstopili površine ob postaji prometne policije, ki jih slednja potrebuje za svoje delo. »Vsa vprašanja so razjasnjena, potrebno je samo še dokončati postopke pred vlado, kar se bo zgodilo v prihodnjih dneh,« je dejal Rado Bohinc.Na delovnem sestanku v Mariboru sta Boris Sovič in Rado Bohinc med drugim govorila še o uvajanju pokrajin. Na tem področju se je po mnenju Soviča v zadnjem obdobju že precej premaknilo, k čemur je pripomogla tudi velika zavzetost ministrstva za notranje zadeve. Rado Bohinc je povedal, da je v Slovenji potrebno oblikovati pokrajine, ki bodo temeljile na gospodarski moči območij in na njihovih razvojnih zmogljivostih.Miha Rubin
Saturday, December 08, 2001
 
Današnja akcija Marš (za) radio za prihodnost Radia Marš
Večer, 8.December 2001

Na Trgu svobode v Mariboru se bo danes, 8. decembra, ob 12. uri pričela skupna družabno-kulturno-politična akcija študentskih radijskih postaj - ljubljanskega Radia Študent (RŠ) in Mariborskega radia študent (Marš).Na Trgu svobode bodo nastopili številni glasbeniki in govorniki, med katerimi prednjači Marko Brecelj, podpisovali bodo peticijo in se odpravili proti rektoratu, kjer bodo položili venec z napisom Univerza, počivaj v miru in prižgali žalne svečke. Z akcijo pod naslovom Marš (za) radio sodelavci obeh radijskih postaj želijo širšo slovensko in mednarodno javnost opozoriti na dogodke, ki so pripeljali do ukinitve Radia Marš in omajali njegov nadaljnji obstoj. Prihodnost Marša, poudarjajo, se načrtuje sedaj.Ob 17. uri pa bo v Pekarni v dvorani Gustaf javna tribuna s temo Kam MARirata študentski (ne)odvisni radijski postaji? Gosti tribune bodo dr. Sandra Bašič Hrvatin, profesorica na ljubljanski Fakulteti za družbene vede in članica Sveta za radiodifuzijo RS, Brankica Petkovič z Mirovnega inštituta, Peter Barbarič, odgovorni urednik Radia Študent, Bojan Golčar, odgovorni urednik Radia Marš, in dr. Andrej Fištravec, profesor s Pedagoške fakultete v Mariboru.V večernem programu se bo ob 22. uri v dvorani Gustaf pričel koncert skupine Štirje pravi dedci, sledil mu bo didžej program kolektiva Illegal Kru, v Hiši Galeriji bodo nastopili didžeji obeh radijskih postaj.
Alenka Penjak
Sunday, January 07, 2001
 
Župan obljublja, da bodo Pekarno obnovili
Delo, Pon 07.01.2002

Lastnica Pekarne je postala mariborska občina, zato naj bi se razmere uredile – Z uporabniki bodo kmalu podpisali najemne pogodbe

Ob podpisu sporazuma z notranjim ministrstvom, na podlagi katerega je lastnik nekdanjih vojašniških objektov ob mariborskem Magdalenskem parku, znanih pod imenom Pekarna, postala tukajšnja občina, je župan Boris Sovič napovedal, da bodo sedaj lahko začeli obnovo in uredili razmere.
Kdaj se bo to zgodilo, smo se pozanimali na oddelku za družbene dejavnosti, pod katerega bo odslej spadala Pekarna. Kot je pojasnil Franc Mali, bodo na Zavodu za prostorsko načrtovanje najprej izdelali prostorski ureditveni načrt, ki bo osnova za nadaljnje projekte. Začetka obnove za zdaj ni mogoče določiti, prav tako pa se ne ve, koliko bo stala. Toda kot je povedal Mali, zagotovo ne bo poceni, saj stojijo na območju Pekarne, ki obsega 8402 kvadratna metra, velike in stare zgradbe, katerih večina je v slabem stanju (po prvih ocenah naj bi bila naložba vredna več sto milijonov tolarjev).
Na oddelku za družbe dejavnosti bodo morali urediti tudi pravno-formalne odnose z uporabniki Pekarne, ki je namenjena alternativni kulturi (tako naj bi bilo tudi poslej, čeprav vsebina še ni izdelana). Zdaj je tam aktivnih približno 35 skupin, združenih v zavod Pekarna, od katerih nobena nima z občino sklenjene najemne pogodbe z občino, vendar naj bi se to zgodilo v kratkem. Po Malijevih besedah pri tem ne pričakujejo zapletov, saj z nekaterimi sodelujejo že dalj časa. Prvi sestanek na to temo je predviden še v januarju, kot je povedal Borut Vencelj, direktor zavoda Pekarna, vendar še ni znano, ali se bodo odločili za eno skupno ali več individualnih pogodb s posamezniki.
Marjanca Onič, predsednica društva ljubiteljev knjig Ciproš, ki ima v Pekarni svojo bukvarno, je povedala, da si od podpisa najemne pogodbe z občino obetajo trdnejšo zagotovitev, da bodo lahko še naprej uporabljali zdajšnje prostore. Pričakujejo, da bodo lahko sklenili razumne pogodbe, kar pomeni, da ne bodo določale prevelikih najemnin, ki jih potem večina ne bi zmogla plačati, saj se ukvarjajo z nepridobitnimi dejavnostmi. Pa tudi, da bi se končno zares začela obnova: notranjost smo namreč lahko uredili sami, je razložila Oničeva, ne moremo pa se sami lotiti strehe ali fasade, ki sta tudi dotrajani.
Miha Rubin

Powered by Blogger